Призначення

 

Програмно-апаратний комплекс психофізіологічної діагностики (ПАКПФД) "Психолот" є медичним діагностичним приладом,  призначеним  для оснащення кабінетів психофізіологічної експертизи, які проводять психофізіологічне обстеження і формують висновки психофізіологічної експертизи щодо придатності працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору. Комплекс містить набір методик для визначення рівня психофізіологічних показників згідно наказу Держнаглядохоронпраці та МОЗ від 23 вересня 1994р. № 263/121 та рекомендовано для використання у підрозділах Системи психофізіологічної експертизи.  На ПАКПФД "Психолот" отримано Сертифікат відповідності вирбництва та Сертифікат відповідності технічної документації.

Перелік об’єктивних тестових методик що реалізовані у програмно-апаратному комплексі

Методики

1.               

Методика "Годинники"

2.               

Методика "Екстремальні умови" (Модифікована методика "встановлення закономірностей" в стресогенних умовах тестування)

3.               

Методика "Замкнутий простір"

4.               

Методика "Зорово-моторна координація"

5.               

Методика "Індивідуальна стратегія"

6.               

Методика "Індивідуальне відчуття часу"

7.               

Методика "маятник" (Модифікована методика "Реакція на об'єкт, що рухається")

8.               

Методика "Пам'ять" (Зорова пам'ять на фігури)

9.               

Методика "Переключення уваги" (Модифікована методика "відшукування чисел з переключенням")

10.           

Методика "Портретних вибірок" (Модифікована  методика Сонді)

11.           

Методика "Прогнозування рухів"

12.           

Методика "Проста зорово-моторна реакція" (Варіант методики визначення латентних періодів простих зорово-моторних реакцій)

13.           

Методика "СЗМР в умовах тривалого пред'явлення подразників"

14.           

Методика "Складна зорово-моторна реакція" (Варіант методики визначення латентних періодів складних зорово-моторних реакцій з вибором

15.           

Методика "Таблиця" (Модифікована методика "розстановка чисел")

16.           

Методика "Функціональна рухливість нервових процесів"

17.           

Методика "Прогресивні матриці Равена".