Частиною третьою статті 5 Закону України «Про охорону праці» визначено: «До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи».

Згідно з п. 4.25 ДСТУ 2293:2014 (введено в дію 01.05.2015), робота підвищеної небезпеки – «Робота в умовах впливу шкідливих (4.15) і небезпечних виробничих чинників (4.14) або така, де є потреба в професійному доборі (4.53) чи пов'язана з обслуговуванням, керуванням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ризиком (4.6) виникнення аварій (4.19), пожеж, загрози життю та заподіяння шкоди (4.17)».

Перелік робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, визначено у відповідних актах:

-    Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами  Кабінету Міністрів України № 927 від 10.10.2012 р., № 76 від 11.02.2016 р., № 48 від 07.02.2018 р., № 330 від 10.04.2019 р.), що затверджує Додатком 2 «Перелік видів робіт підвищеної небезпеки».

-    Наказ Міністерства охорони здоров‘я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 р. № 263/121 "Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі",  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.1995 р. за № 18/554 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров‘я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6 червня 1995 р. № 102/85, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.07.1995 р. за № 202/738).

-    Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р.  № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. за № 846/14113.

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511 (зі змінами і доповненнями, внесеними Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.11.2007 р. № 273 і Наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 р. № 140, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2017 р. за № 234