Психофізіологічна експертиза працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки

 

Психофізіологічна експертиза (далі – ПФЕ) є складовою медичних оглядів працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, і визначається як комплекс заходів, спрямованих на проведення одного з видів професійного добору працівника за його професійно важливими психофізіологічними якостями (далі – ПВПФЯ).

Метою ПФЕ є оцінка рівня розвитку у працівника професійно важливих психофізіологічних якостей, та формування висновку про відповідність (або невідповідність) особи за ПВПФЯ вимогам конкретної діяльності в напружених та (або) небезпечних умовах.

Для успішної адаптації до професійної діяльності працівник повинен мати певний комплекс індивідуальних психофізіологічних характеристик, специфічний для кожного виду робіт чи професії, в залежності від її особливостей.

Обов'язковість проведення психофізіологічної експертизи регламентована статтею 5 Закону України «Про охорону праці».

Пунктом 2.13. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246) визначено, що працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.

Спільним наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 №263 / 121 затверджено Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, для кожного виду робіт визначено конкретні психофізіологічні показники, які необхідно досліджувати і оцінити:

 1. Усі види підземних робіт
 2. Робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах
 3. Водолазні роботи
 4. Роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи пов’язані з підйомом на висоту
 5. Роботи по обслуговуванню діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи пов’язані з діючим енергетичним обладнанням
 6. Роботи, пов’язані з застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо- та вогненебезпечних виробництвах
 7. Роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї
 8. Аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж
 9. Роботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом
 10. Роботи, пов’язані з нервово-емоційним напруженням (авіадиспетчери, диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем)
 11. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних нафтонасосних та газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто- і газопроводів
 12. Роботи, пов’язані з бурінням, видобутком та переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування та зберігання
 13. Роботи, які безпосередньо пов’язані з виробництвом чорних та кольорових металів

Процедура ПФЕ полягає у виконанні обстежуваним певного набору діяльнісних тестових методик, за результатами яких проводиться аналіз окремих складових елементів діяльності й фіксуються окремі показники сприйняття, переробки інформації, характеристики емоційно-вольових та особистісних проявів, психомоторних і поведінкових реакцій тощо.

Тривалість ПФЕ -  40 - 90 хвилин, залежно від виду роботи.

Оплата послуги - тільки через банк.

Вартість - 130 гривень.

Можна оплатити заздалегідь, реквізити:

ТОВ «Експертно-навчальний центр», код ЄДРПОУ 35289526

Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м Київ, МФО 300711

Поточний рахунок № 26001052727584

Призначення платежу: За психофізіологічну експертизу, вказати прізвище