Скачать Заявку на обучение

Наш центр возобновляет предоствление услуг обучения должностных лиц и специалистов по общим вопросам охраны труда а также обучение отдельных нормативно-правовых актов:

 

Програма НПАОП
Загальні питання з охорони праці для посадових осіб і фахівців (закони, інші нормативно-правові акти з охорони праці,  гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки)  
Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 0.00-1.59-87
Правила безпеки праці під час виконання робіт у закритих просторах
(колодязях, камерах, шурфах, закритих ємностях)
Правила безпеки систем газопостачання 0.00-1.76-15
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
Правила улаштування електроустановок
Правила будови електроустановок Електрообладнання спеціальних установок
Правила користування електричною енергією
(для присвоєння III-V групи допуску з електробезпеки)
40.1-1.21-98

40.1-1.32-01

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів 0.00-1.01-07
Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів 0.00-1.06-77
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів 0.00-1.02-08
Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів 0.00-1.22-08
Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів; Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С 0.00-1.60-66

0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
(зі змінами)
0.00-1.36-03
Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів 0.00-1.13-71
Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води 0.00-1.11-98
Правила охорони праці на автомобільному транспорті 0.00-1.62-12
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 0.00-1.15-07
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 0.00-1.71-13
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення. ДБН А.3.2-2-2009 45.2-7.20-12